Organisasjoner

 Hjelpeorganisasjoner  Interesseorganisasjoner  Menneskerettigheter
     

 Care Norge

4H

Amnesty International

 Norsk folkehjelp

Den Norske Kirke

Norad

 PLAN

NAF

Menneskerettigheter

 Hei verden

Norges Handicapforbund

Den Norske Helsingforskomité

 SOS Barnebyer

Norges Idrettsforbund

Human Rights Watch

 The Hungersite

NJFF

 

 Norad

Norges Musikkorps forbund

Antirasistisk Senter

 Leger uten grenser

Norsk Speiderforbund

FN-sambandet

 Unicef

Trygg trafikk

Nobels Fredspris

 Røde kors

Redningsselskapet

 
 

Den Norske Turistforening